Pikë Shitje

Paketat

Paketa Fillestare

1 Pika shitje

2 përdoruesit

i pakufizuar Produkte

i pakufizuar faturat

Modeli Crm

Moduli i domosdoshëm

Product Catalogue Module

15 Ditë gjykimi

200.0000 / 1 Muaj

Paketa Standart

2 Pika shitje

4 përdoruesit

i pakufizuar Produkte

i pakufizuar faturat

Modeli Crm

Moduli i domosdoshëm

Product Catalogue Module

15 Ditë gjykimi

400.0000 / 1 Muaj

Paketa Ultra

4 Pika shitje

8 përdoruesit

i pakufizuar Produkte

i pakufizuar faturat

Modeli Crm

Moduli i domosdoshëm

Product Catalogue Module

15 Ditë gjykimi

600.0000 / 1 Muaj